Gan, Ze, Xi Yang, Yunpeng Zhang, Xu Wu, and Jie Wang. 2022. “An Environment-Friendly Rock Excavation Method”. Journal of Engineering and Technological Sciences 54 (2):220212. https://doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2022.54.2.12.