(1)
Setiawan, R.; Ahmad, F.; Dodi, D.; Suweca, I. W. Perancangan Anticlimber Sebagai Perangkat Crashworthiness Untuk Kereta Penumpang Indonesia. MESIN 2023, 29, 64-79.