SETIAWAN, R.; AHMAD, F.; DODI, D.; SUWECA, I. W. Perancangan Anticlimber sebagai Perangkat Crashworthiness untuk Kereta Penumpang Indonesia. Mesin, v. 29, n. 1, p. 64-79, 31 Jul 2023.