Setiawan, Rachman, Faza Ahmad, Dodi Dodi, dan I Wayan Suweca. 2023. “Perancangan Anticlimber Sebagai Perangkat Crashworthiness Untuk Kereta Penumpang Indonesia”. Mesin 29 (1):64-79. https://doi.org/10.5614/MESIN.2023.29.1.5.